אקלים בית ספרי

 

אקלים בית ספרי

להורים שלום וברכה,

בית ספרנו פועל רבות לטיפוח האקלים הבית ספרי ורואה חשיבות רבה בקיום אווירה נעימה, מכבדת, הוגנת ולא אלימה בקרב כל השותפים: תלמידים, הורים, מורים ועובדים. כמנהלת בית הספר הצבתי את נושא האקלים הבית ספרי כיעד ראשון בתוכנית העבודה כבר משנת תשע"ב, מתוך צורך שעלה מהשטח. על כן, כבר בתחילת שנתי הראשונה בבית הספר מיקדתי את העבודה על בניית אמנה בית ספרית המכילה בחובה אורחות חיים, כללים ונהלים מוגדרים לכל אחד מבאי בית ספר; מורים, תלמידים, והורים.

בחודש פברואר האחרון בית הספר יזם העברת שאלון אקלים בית ספרי, אנונימי, לכלל התלמידים, על מנת ללמוד מהתלמידים על הרגשת המוגנות, והשייכות שהם חשים. בכיתות ד-ו' התלמידים ענו על שאלון ממוחשב שפותח על ידי השרות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך ומיועד לגילאים אלו. בכיתות א'-ג' התלמידים ענו בכתב על שאלון פנימי שנבנה בבית הספר על ידי צוות ניהול ומדריכת אח"מ (אקלים חינוכי מיטבי) מטעם משרד החינוך.

שאלון האקלים בודק מדדים כגון: שייכות, כבוד וערך עצמי, מסוגלות, אוטונומיה, מימוש עצמי וביטוי אותנטי, אווירה לימודית ותחושת מוגנות. תוצאות השאלון הגיעו לבית הספר בחודש אפריל.

מתוך ניתוח ומיפוי תשובות התלמידים ניתן ללמוד כי:

üלתלמידים תחושת שייכות גבוהה לבית הספר – הם מציינים שלמורים חשוב שהתלמידים יהיו אכפתיים לתלמידים אחרים, ויעזרו זה לזה, ושלמורים אכפת ממה שקורה להם.

üהתלמידים מצביעים על תחושת מסוגלותגבוהה – מציינים שהם יכולים להצליח בבית הספר, ומסוגלים לבצע משימות קשות, המורות מאמינות ביכולת שלהם להצליח וחשובה להן הצלחת התלמיד.

üרמת האוטונומיה גבוהה – התלמידים מרגישים שהם יכולים להשפיע על דברים רבים בבית הספר, והמורים מעודדים את התלמידים לקחת חלק בעשייה הבית ספרית.

üהתלמידים מרגישים שיש להם מקום לביטוי עצמי ואותנטי ומציינים שהמורים מעודדים אותם להביע את דעותיהם וכישרונותיהם.

üאווירה לימודית – התלמידים מציינים שיש הפרעות בשיעור והדבר מקשה עליהם ללמוד ולהתרכז.

üמוגנות –

אחוז גבוה מהתלמידים עדכנו שהם מרגישים בנוח לפנות לצוות באירועים שקורים בבית הספר.

על פי תשובות התלמידים, המורים עושים רבות כדי להפחית התנהגויות אלימות.

על פי פילוח הנתונים לסוגי אלימות- אלימות מילולית היא השכיחה ביותר.

על פי מיפוי מיקום תופעת האלימות – אלימות המתרחשת מחוץ לשערי בית הספר – היא השכיחה ביותר, ולאחריה אלימות בהסעה. התלמידים מציינים שחלק מאירועי האלימות מתרחשים בהפסקה או במעבר שבין הפסקה לשיעור.

 

המידע שהתקבל מהשאלון מסייע לצוות בית הספר לטפל בבעיות שהתגלו, ולתכנן פעילויות לקידום האקלים בבית הספר ובכיתה. תהליך העבודה הינו מעגלי, של מעקב ובקרה, הסקת מסקנות וקביעת מטרות להמשך ויישום תכנית.

בית הספר עובד באופן שוטף לקידום ומניעה, וחשוב להדגיש שמדובר בתהליך דינאמי ומתמשך, שנמצא בבקרה באופן שוטף, באמצעות כלי מדידה נוספים כגון: מיצ"ב, לוח הראל, מעקב שוטף אחרי איחורים, חיסורים, בעיות משמעת וכד'. בית הספר מלווה בהדרכת אח"מ זו השנה השלישית. לאור הנתונים שנאספו בשנתיים האחרונות, אנו עדים לשיפור ניכר באקלים הבית ספרי. כמו כן, מפקחות בית הספר מטעם משרד החינוך מציינות שיפור רב באקלים הבית ספרי, מאז שנתו הראשונה של בית הספר.

תכנית העבודה שתבנה בעקבות הממצאים, תכיל בחובה שימור מדדים ושיפור.

המטרות שאנו מציבים להמשך, על מנת לקדם אקלים מיטבי:

1. שיפור האווירה הלימודית – מתן מענה דיפרנציאלי, המשך הנחייה והדרכה של הצוות החינוכי, העמקת קשר מורה תלמיד, והעצמת תלמידים.

2. המשך הטמעת האמנה להגברת תחושת המוגנות בקרב באי בית הספר – הכרות מעמיקה ואכיפה.

 

אני מזמינה אתכם ההורים לקחת חלק בעשייה לקידום האקלים הבית ספרי. אנו זקוקים לשותפות עמכם בהטמעת האמנה הבית ספרית. הכללים מחייבים את כולנו וחשוב שנפעל על פיהם. בבקשה חיזרו עם ילדיכם וקראו את האמנה, שוחחו עליה ועודדו את הילדים לפעול על פיה.

אני מאמינה שאם כל אחד מאיתנו ינחה את ילדו להתנהגות מכובדת ומכבדת, והתנהלות בשפה מנומסת, נוכל כולנו לקיים חברה סובלנית ונעימה יותר. מטרתנו המשותפת היא יצירת אווירה מיטבית עבור התלמידים, המאפשרת למידה.

 

 

בברכת שיתוף פעולה פורה,

שרית סילברמן

מנהלת בית הספר.

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות