על התוכנית

ייחודיות בי"ס  המקיים אורח חיים  הרא"ל למיטביות,

ערכיות ומוגנות

 

 

הרא"ל למיטביות, ערכיות ומוגנות הינה תרבות המונחלת במוסדות חינוך באלפי מנשה ומטרתה:

לפתח גישה מערכתית בהנהגת הצוות החינוכי ובהשתתפות כל גורמי הקהילה שתביא:

v    לטיפוח אקלים חברתי המאפשר אווירה נעימה ולמידה משמעותית. אקלים, המפחית משמעותית את הסיכוי לעסוק בהתנהגויות אנטי חברתיות

v    לפיתוח מיומנויות יעילות בקרב המורים וההורים לטיפוח יכולות איפוק והבלגה, תחושת בטחון עצמי ומסוגלות אצל הילדים.

הרא"ל מייצגת ר"ת של : ה- הבלגה, הקשבה, הבנה.

                                      ר-  ריסון, רגישות

א- איפוק, אהבה, אחריות

ל-  למידה (של ידע, ערכים…)

 

התפיסה המרכזית של הגישה המערכתית המוצגת כאן, היא שבעיות משמעת, התנהגות אנטי חברתית ואלימה של הילדים ובני הנוער נובעת מחוסר יכולת איפוק והבלגה של התלמידים כאשר הם באים במגע עם נסיבות בעלי גוון אברסיבי (מאיים, לוחץ, לא נעים) או מחוסר יכולתם לדחות עיסוק בפעולות מועדפות (חוסר יכולת לדחיית סיפוק מידי) ולא כתוצאה מחוסר יכולת תקשורתית או חוסר מודעות קוגניטיבית. נסיבות אלו כוללות בין השאר חשיפה לקשיים ותיסכולים לימודיים, הצורך להמתין לתשומת לב או לפעילות  אהובה, הצורך להפסיק פעילות מועדפת, מעברים, הערה אסרטיבית של המורה או ההורה, הצקה מילולית או היגדי קנטור של עמית.

חוסר יכולת איפוק והבלגה גורם גם להעדר מוטיבציה בקרב הילדים ללמידה ואינטראקציות חברתיות תקינות.

חוסר יכולות האיפוק וההבלגה של ילדינו נובעים בעיקר מקריסת ההורות הישראלית בכל הקשור להקניית מיומנויות יסוד אלו, קשיים  של המורים בנווט כיתה ומהעדר גישה ומסגרת חינוכית ברורה במוסד החינוכי .   

התנהגויות אנטי חברתיות וביטויי אלימות של התלמידים, מקבלות תאוצה עקב תגובות בלתי מקצועיות של המורים וההורים בעקבות התרחשות התנהגות האלימה ובהעדר תנאי חיזוק להתנהגויות האלטרנטיביות החיוביות. מורים מנסים להשפיע על הגברת המודעות, הרגישות והאמפטיה של התלמידים בתזמונים וסיטואציות כך שהתנהגותם הלא נאותה מועצמת.

כולנו, מורים, מדריכים, תלמידים והורים מודעים להתנהגויות הנאותות המצופות במסגרת הבית ספרית (המה) אך אנו חסרים כלים להפיכת מודעות זו למעשה (האיך). (להוצאתה מהכוח אל הפועל).

הייחוד בתרבות הרא"ל, בנוסף לתפיסתה,  הינו באופן הנחלתה לצוותים חינוכיים, בכך שהיא מקנה לנו כלים שיטתיים, מערכתיים ועקביים, לתרגום הידע והמודעות למה ש"צריך" להיות –  לכלל התנהגות, רוטינות ונהלים שאינם תלויי מורה, יוצרים שפה אחידה במוסד החינוכי. תרבות הרא"ל  מאמצת  משוב וסיוע עמיתים כחלק משפה ואורח חיים בית ספרי קבוע. בכך, יוצרת אינטראקציות המעודדות התנהגות נאותה של תלמידים, מיטביות ומוגנות במוסדות החינוך.

 

המשך בקובץ המצורף.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות